تبریک روز مهندس

  • پرینت

.روز بزرگداشت دانشمند ایرانی"خواجه نصیرالدین طوسی" و روز مهندس بر تمامی مهندسین مبارک باد

به امید پیشرفت روز افزون کشور عزیزمان