دکتر محمد حسن طاهری

  • پرینت

مدیر گروه مکانیک

نام: محمد حسن

نام خانوادگي: طاهری

آخرين مدرك تحصیلي: دکتری مکانیک

تاريخ مديريت : مهر ماه 1399