اطلاعیه مهم (مالی)

  • پرینت

 

 

 

اطلاعیه مهم (کارت ورود به جلسه)

دانشجویان گرامی می توانید از تاریخ 10 خرداد  نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه از طریق سایت دانشگاه اقدام نمایید

تذکر 1: دانشجویانی که بدهی مالی دارند نمی توانند کارت ورود به جلسه دریافت نمایند بنابراین هر چه سریعتر نسبت به مانده بدهی خود اقدام نمایند . تا در زمان امتحان دچار مشکل نشوند

تذکر 2:  از دانشجویانی که کارت ورود به جلسه ندارند از حضور در جلسه امتحان ممانعت به عمل می آید .