قابل توجه دانشجویان معماری

قابل توجه كليه دانشجويان معماری
تحویل پروژه درسهای  طرح1، طرح2، طرح 3 ، طرح 4 ، طرح 5 و پروژه
استاد موسوی  روز  یکشنبه  مورخ ۹۷۰۵۱۴  ساعت  11  در دانشگاه برگزار می گردد.

ضمنا فایل های مورد نیاز جهت تحویل را از طریق کانال دانشگاه دریافت نمایید .

https://t.me/tohid_university

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه