قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

  • پرینت

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی ، به مناسب میلاد پیامبر (ص) موسسه در روز شنبه مورخ سوم آذر ماه تعطیل می باشد .