وام دانشجویی

  • پرینت

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویانی که درخواست وام دانشجویی دارند میتوانند از طریق سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس https://bp.swf.ir/  تا هفته آینده مورخ 13 اسفند ماه درخواست خود را ثبت نمایند و یا با شماره 01134660989 تماس حاصل فرمایید