رضا شمس تبار

  • پرینت

مدیر گروه عمران

نام: رضا

نام خانوادگي: شمس تبار

آخرين مدرك تحصیلي: فوق لیسانس عمران

تاريخ مديريت :