کارت دانشجویی

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 94 جهت دریافت کارت دانشجویی از روز یکشنبه مورخ 95/01/22 به واحد کتابخانه مراجعه نمایند.

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه