قابل توجه دانشجویانی که بدهی دارند

قابل توجه کلیه دانشجویان :

از روز سه شنبه95/10/21 دانشجویی می نواند در جلسه امتحان شرکت نماید که از طریق سیستم اینترنتی کارت ورود به جلسه را دریافت نماید . از حضور دانشجویان بدون کارت در جلسه امتحان ممانعت میگردد

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه