پرداخت شهریه

قابل توجه دانشجویان گرامی ، پرداخت شهریه به صورت علی الحساب می باشد . مبلغ نهایی بعد از انتخاب واحد مشخص می شود

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه