اطلاعیه مهم


موسسه غیرانتفاعی توحید روز سه شنبه مورخ 3 بهمن و چهارشنبه 4 بهمن به دلیل پایان امتحانات و اماده شدن جهت شروع ترم جدید   تعطیل می باشد.

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه