پیام تسلیت

  • پرینت

جناب اقاي دكتر ميرزا گل تبار
رحلت نا بهنگام برادر مرحوم تان حاج محمدرضا را خدمت حضرتعالي و خانواده گرامي تسليت عرض ميكنم
از خداوند بزرگ براي ان مرحوم علو درجه و براي حضرتعالي و بازماندگان صبر طلب مينمايم
ارادتمند شما
صفي الله فغانپورعزيزي