تعطیلی تابستان

قابل توجه دانشجویان اساتید گرامی

موسسه از تاریخ 15 تیرماه تا 15 شهریور روزهای دوشنبه ساعت 7 صبح الی 13 دائر می باشد .

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه