لینک کلاس های غیرحضوری

https://join.skype.com/aJmADxWrN41l                   خانم عابدی (ریاضی مهندسی )

https://join.skype.com/j5PAGlV3xAm5                   خانم عابدی ( ریاضی عمومی )

https://join.skype.com/jVYzVjIqWGlE                     دکتر طاهری - کارشناسی ارشد مکانیک

https://join.skype.com/iIbWBNWO2Yew                 دکتر طاهری کاردانی و کارشناسی

https://join.skype.com/nZCa4ApmFqKe                   مهندس مهدوی

https://join.skype.com/eb5pLoreTCqi                      دکتر لطیفی - کاردانی و کارشناسی مکانیک

https://join.skype.com/p3CBOPOO1b4x                  خانم غیبی معماری

https://join.skype.com/cvAWKQLDR2i2                   مهندس نعمتی - گروه مکانیک

 https://join.skype.com/E12IQeTGl36w                 خانم امیرخانلو ( معادلات دیفرانسیل)

https://join.skype.com/trCNgHkPRIP4                    خانم امیرخانلو (آمار و احتمالات )

http://join.skype.com/cyVIpKkhxj1a                       خانم یوسفی (فیزیک مکانیک)

http://join.skype.com/nE7cxVJIksGo                       خانم یوسفی (الکترومغناطیس)

https://join.skype.com/l8M2zL7MfCEf                       خانم قربانی ( مدار الکتریکی )

https://join.skype.com/iPTzFh2eAeC2                       خانم قربانی (الکترونیک عمومی)

https://join.skype.com/bpJiFUBGZ9V6                    خانم قربانی (تجزیه و تحلیل سیستم ها   )

https://join.skype.com/kRRqZwBzNGYa                  مهندس موسوی ( گروه معماری )

https://join.skype.com/jIXn7mDVsV5j                     خانم مجریان ( اصول بسته بندی، صنایع غذایی )

https://join.skype.com/dOsCMSJEuRNX                    خانم مجریان (اصول طراحی کارخانجات ، صنایع غذایی)

تئوری جامع ماشینهای الکتریکی
مدرس: محمدجواد امیرخانلو
https://join.skype.com/oXCwn0EuremY

الکترونیک قدرت 2
مدرس: محمدجواد امیرخانلو
https://join.skype.com/i8laiPm7418d

بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته
مدرس: محمدجواد امیرخانلو
https://join.skype.com/mplJxsEUH6Su

بررسی سیستمهای قدرت 2(جبرانی)
مدرس: محمدجواد امیرخانلو
https://join.skype.com/nnKnqpD6Q4ar

ماشینهای الکتریکی 3
مدرس: محمدجواد امیرخانلو
https://join.skype.com/puUQAojEchyy

ماشینهای الکتریکی مخصوص
مدرس: محمدجواد امیرخانلو
https://join.skype.com/vAf6cNOijrdF

بررسی سیستمهای قدرت 1
مدرس: محمدجواد امیرخانلو
https://join.skype.com/vj2oUpX2teDq

تحلیل مدارهای الکتریکی
مدرس: محمدجواد امیرخانلو
https://join.skype.com/rE0vwb9Mvqy

 دروس ریاضی / خانم خادم لو
https://join.skype.com/bt1zYGb78jRX

زبان فارسی عمومی خانم امانی
https://join.skype.com/on1aVI1shru3

کنترل کیفی مواد غذایی خانم شاه مردانی
https://join.skype.com/nPmdAj8xOB4M

کارآموزی ۲ صنایع غذایی خانم شاه مردانی
https://join.skype.com/cssmOGE3249L

سمینار صنایع غذایی خانم شاه مردانی
https://join.skype.com/bAWoJj0ofUUg

مقررات ملی ساختمان مهندس قاسمی
https://join.skype.com/hr2hPjdL7Xnc

قالب بندی مهندس قاسمی
https://join.skype.com/fcQZcE9t6cGy

ساختمان های بتنی مهندس قاسمی
https://join.skype.com/lcv5Tw6pnFSC

تکنولوژی بتن مهندس قاسمی
https://join.skype.com/lXDiHggylgzA

اجزای ساختمان مهندس قاسمی
https://join.skype.com/hQ9oaNYlApu4

تکنولوژِی و کارگاه قالب سازی ارماتور مهندس قاسمی!

https://join.skype.com/bLDwQfq4AOgK

خانم کریم پور

https://join.skype.com/oktHROkrlVMN

https://join.skype.com/j2KKB2YjitVf

 

https://join.skype.com/gMnmEFN0LjOs
لينك گروه تاريخ اسلام - اقاي كياني

 

شیمی مواد غذایی ۱ خانم شاه مردانی
https://join.skype.com/i21SYMEtIc9x

شیمی عمومی خانم شاه مردانی
https://join.skype.com/iaCCOfc3QqLz

بیولوفی سلولی شاه مردانی 
https://join.skype.com/kukGUsDQG4Vd

شیمی تجزیه خانم شاه مردانی

https://join.skype.com/d131ZdfPVHxS

بیوشیمی عمومی شاه مردانی 
https://join.skype.com/dV9UoO8YZQ82

تغذیه خانم شاه مردانی
https://join.skype.com/bn7w6eBBq9sr

اصول سرپرستی
https://join.skype.com/j72ibSEMJVYD

استاتیک
https://join.skype.com/kbBBsHx0pCpO

تحلیل۲
https://join.skype.com/l4YAsZUbjTbM

اصول مهندسی پل
https://join.skype.com/a9NLvYBhwF2m

متره
https://join.skype.com/ceXNGCcHtMdd

لینک گروه درس ریاضی نسترن سعادت فر:
https://join.skype.com/j3TOM25yCjsv

تحلیل مدارهای الکتریکی
مدرس: محمدجواد امیرخانلو
https://join.skype.com/rE0vwb9Mvqyj

بررسی سیستمهای قدرت 1
مدرس: محمدجواد امیرخانلو
https://join.skype.com/vj2oUpX2teDq

ماشینهای الکتریکی مخصوص
مدرس: محمدجواد امیرخانلو
https://join.skype.com/vAf6cNOijrdF

 

 

 

 

 

 

 

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه