اطلاعیه -حسابداری

اطلاعیه مهم :

باطلاع دانشجویان محترم می رساند که پیرو اطلاعیه قبلی مجددا موارد زیر یاداوری و تاکید میگردد

1-شرط حضور در جلسه امتحانات کارت ورود به جلسه امتحانات می باشد دانشجویانی که بدهی مالی به هر مبلغی داشته باشند نمی توانند کارت ورود به جلسه امتحانات را دریافت کنند .

2 -کلیه  دانشجویان در اسرع وقت ضمن مراجعه به سایت دانشگاه یا به حسابداری نسبت به تسویه حساب بدهی خود اقدام کنند . تا در اخذ کارت ورود به جلسه مشکلی به وجود نیاید .

3-عواقب عدم رعایت موارد فوق بعهده دانشجو می باشد.

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه